MUA HÀNG TẠI WEPHOBIA:
Đăng nhập tài khoản
Chọn danh mục sản phẩm trên trang chủ
Chọn sản phẩm và thêm vào giỏ hàng
Xác nhận sản phẩm và thanh toán

THANH TOÁN:
Nhập thông tin liên hệ và địa chỉ giao hàng
Lựa chọn phương thức thanh toán
Chọn “Đặt hàng”

XÁC NHẬN ĐƠN HÀNG:
Nhận tin nhắn xác nhận từ WEPHOBIA
WEPHOBIA sẽ gọi điện để xác nhận chi tiết đơn hàng

Đăng nhập tài khoản của bạn
Đăng nhập để xem lịch sử đặt hàng và cập nhật thông tin chi tiết của bạn.
Đăng ký tài khoản
Đăng ký để xem lịch sử đặt hàng và cập nhật thông tin chi tiết của bạn.