CASHMERE WOOL COAT

Áo khoác dạ dài tay, dáng oversize. Áo có túi chéo bổ cơi bản lớn và đai lưng có thể tháo rời. Áo được thực hiện bởi kỹ thuật khâu tay toàn bộ trên vải len cashmere một lớp.

Đăng nhập tài khoản của bạn
Đăng nhập để xem lịch sử đặt hàng và cập nhật thông tin chi tiết của bạn.
Đăng ký tài khoản
Đăng ký để xem lịch sử đặt hàng và cập nhật thông tin chi tiết của bạn.