1
2
 
FRENCH BLAZER
2.150.000 VND
Làm từ vải tek có bề mặt lóng vuông, áo khoác French Blazer có dáng suông, vai vừa. Áo có ve bản nhỏ, hai khuy cài phía trước, hai khuy đỡ phía trong và măng sét ba khuy. Màu: Black / Brown
Share this
1
2
3
4
Size
Quantity
Add to cart
Copyright © 2015 Wephobia. All Rights Reserved